1. Zakończenie modernizacji szpitala, przy ul. Strzelców Bytomskich
2. Wprowadzenie nowych programów profilaktycznych
3. Przebudowę Rynku
4. Rozbudowę dróg rowerowych
5. Modernizację chorzowskich ulic i założenie monitoringu
6. Powstanie basenu na wolnym powietrzu
7. Zwiększenie ilości siłowini w plenerze
8. Zbudowanie nowoczesnego stadionu Ruchu przy ul. Cichej
9. Budowę obwodnicy
10. Pozyskiwanie nowych inwestorów dla miasta.
Szanowne Panie, Szanowni Panowie

W przeddzień wyborów samorządowych pragnę poinformować, że postanowiłam ponownie ubiegać się o mandat radnej.

Wszystko co robiłam miało na celu poprawę funkcjonowania służby zdrowia i edukacji w naszym mieście. Zawsze i w każdej chwili miałam na uwadze - jako lekarz - dobro i zdrowie mieszkańców miasta.

Drodzy Państwo

Moje życie, jak Wasze, zawsze wypełnione jest ciężką pracą dla innych. To jest bardzo dobre życie. Jestem żoną, matką i babcią. Jako lekarz i radna kontynuuję moją dotychczasową misję życiową służenia ludziom.

Życzę Państwu i sobie siły, uporu i zdrowia by nasza mała Ojczyzna - Chorzów - stawała się bezpiecznym i ładnym miastem, miejscem pracy i odpoczynku, miejscem w którym chce się żyć. Jestem pewna, że przy obecnej władzy samorządowej wydarzy się w przyszłości jeszcze wiele dobrego w naszym mieście.

Przecież kochamy to miasto na dobre i na złe!

Drodzy Wyborcy

Życzymy sobie kompetentnych radnych, którzy nie będą zabiegać o poklask, ale o nasze dobro i nasze miasto.

Wiem, że udział w wyborach to kwestia sumienia, ale zachęcam Was, Drodzy Mieszkańcy do skorzystania z przysługującego Wam prawa wyborczego i wybranie w dniu 16 listopada 2014r. najlepszych Waszym zdaniem kandydatów na radnych miasta.

Jeżeli akceptujecie Państwo moją osobę uprzejmie proszę o poparcie w wyborach samorządowych, o poinformowanie swoich najbliższych o mojej kandydaturze.


Pozostaję w wielkiej przyjaźni
P.S.
Wszystkim, Drodzy Państwo, którzy mieli, mają i mieć będą życzliwość dla mnie
- serdecznie dziękuję.

Barbara Tabin © 2014